Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Aplikacja bitiba

Pobierz aplikację
Darmowa dostawa od 99 zł**

Polityka prywatności - szczegóły

Szanowni Klienci sklepu bitiba, szanowni Państwo odwiedzający naszą stronę,

dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. Ochrona Państwa danych osobowych i przestrzeganie Państwa prawa do samostanowienia informacyjnego w kwestii zbierania, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Poniższe informacje mają na celu zapoznanie Państwa z danymi, które zbieramy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej. Wersja skrócona znajduje się w zakładce Polityka prywatności.

bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Munich, spółka reprezentowana przez zarząd w składzie: dr Cornelius Patt, Andreas Maueröder i dr. Mischa Ritter jest odpowiedzialna za ochronę danych na niniejszej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem + 48 12 20 05 224 lub drogą elektroniczną pod adresem mailowym service@bitiba.pl. Nasz inspektor ochrony danych, Philipp Hermann, jest dostępny pod adresem HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 Monachium; oraz adresem mailowym ph@hwdata.de.

1. Przedmiot polityki prywatności

Przedmiotem polityki prywatności jest informacja dotycząca zbieranych na stronach internetowych bitiba danych osobowych oraz celu ich przetwarzania. Firma bitiba zamieszcza na swojej stronie linki do stron trzecich, ale nie ma wpływu na zamieszczane na nich treści ani nie może ich kontrolować, dotyczy to również polityki prywatności tych stron. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych stron trzecich, aby sprawdzić zakres, w jakim dane osobowe są zbierane, przetwarzane, przechowywane bądź udostępniane stronom trzecim.

2. Definicje i pojęcia

Poniżej znajdą Państwa definicje prawne, które będą pomocne z zrozumieniu polityki prywatności. Pełną treść Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) wraz z poniższymi definicjami i pojęciami znajdą Państwo tu.

Dane osobowe

Wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie

Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Odbiorca

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Strona trzecia

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych na naszej stronie internetowej

Obszar: Odwiedzanie naszej strony, tworzenie raportów

Dane osobowe: Adres IP, pliki cookies

Opis i cel przetwarzania danych

Kiedy otwierają Państwo naszą stronę internetową, bitiba zbiera tzw. dane dostępu, w tym adres IP, i zapisuje jest w postaci logów. W logu zapisane zostają również: nazwa wyświetlonej strony, pobierane pliki, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, notyfikacja o pomyślnym pobraniu, typ przeglądarki wraz z jej wersją, system operacyjny, tzw. referery URL (wcześniej odwiedzona strona) oraz wzywający dostawca. Zidentyfikowanie Państwa na podstawie tych danych nie jest możliwe.

Podczas odwiedzin na naszej stronie, na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub PC) zapisywane są pliki cookies. Szczegóły dotyczące plików cookies używanych na naszej stronie internetowej, celu ich stosowania oraz opis, jak usunąć pliki cookies, znajdą Państwo w Informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zbieramy logi, w tym adresy IP, aby zapewnić użytkownikom sprawne połączenie i wygodne korzystanie z naszej strony. Logi zbierane są również w celu oceny zabezpieczeń i stabilności systemu oraz w celach administracyjnych. Pliki cookies umożliwiają nam stworzenie serwisu i strony internetowej, które są bardziej przyjazne użytkownikowi, dzięki m.in. możliwości stwierdzenia, czy dany użytkownik odwiedzał już którąś z naszych stron. Za pomocą plików cookies otrzymujemy również informacje dotyczące zachowania użytkownika na naszej stronie internetowej oraz informacje dotyczące wyszukiwanych fraz, które doprowadziły użytkowników do naszej strony internetowej. Te dane pozwalają nam na stworzenie oferty dopasowanej do obszaru zainteresowań użytkownika podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Prawnie uzasadniony interes administratora

Dane zawarte w logach, w tym adres IP, służą jedynie zoptymalizowaniu technicznemu oraz optymalizacji ustawień na naszej stronie internetowej oraz ochronie naszych systemów (np. w przypadku cyberataku bądź incydentu związanego z zabezpieczeniem systemu). Podczas uruchamiania naszej strony, nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby na podstawie danych z loga, w tym adresu IP. Identyfikacja jest możliwa tylko wtedy, jeśli jednocześnie zalogują się Państwo na swoim koncie klienta. W tym przypadku jesteśmy w stanie przyporządkować adres IP do użytkownika. Dzięki plikom cookies możemy się np. dowiedzieć, czy i w jakim celu odwiedzali Państwo nasze strony, oraz czy rejestrowali się Państwo u nas używając konkretnego ID, a także kiedy korzystali Państwo ponownie z tego ID. Informacje dotyczące usuwania plików cookies znajdą Państwo w zakładce Informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Odbiorca i podmiot przetwarzający

Za hosting naszej strony internetowej oraz naszego sklepu odpowiada wewnętrzne centrum przetwarzania danych oraz zewnętrzni dostawcy.

Dostawca

Cel przetwarzania danych

Dane dostawcy & polityka prywatności

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA

Hosting i backup

Przetwarzanie danych ma miejsce wyłącznie w centrach przetwarzania danych Amazon Web Services z siedzibą w Europie. 

https://aws.amazon.com/de/data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/data-center/data-centers/

Privacy Shield

 

Okres przechowywania danych: Logi, włącznie z adresem IP, są automatycznie usuwane po okresie dwóch (2) miesięcy od momentu ich zebrania. Do tego czasu adres IP zostaje zanonimizowany i zapisany jedynie w celach administracyjnych (technicznych).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ustawowy lub umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Jednak bez adresu IP oraz plików cookies usługi i działanie naszej strony nie mogą być zagwarantowane, a poszczególne aplikacje i usługi mogą nie być dostępne bądź działać w sposób ograniczony.

Obszar: Odwiedzanie naszej strony, statystyki stron internetowych

Dane osobowe: Adres IP, pliki cookies

Opis i cel przetwarzania danych

Używamy na naszej stronie tzw. narzędzi trackingowych oraz narzędzi do statystyk internetowych. Zbieranie danych dostępu na naszej stronie internetowej oraz ewaluacja zachowań użytkowników służy optymalizacji naszej oferty.

Narzędzia te badają, w jaki sposób i skąd użytkownicy dostają się na naszą stronę internetową, które obszary naszej strony są częściej odwiedzane, oraz jak często i jak długo poszczególne podstrony i kategorie są oglądane. Możemy również określić, jakie frazy podczas wyszukiwania wpisali użytkownicy i jakie strony odwiedzali, a także ocenić, ilu użytkowników w sumie odwiedziło naszą stronę oraz, które informacje i oferty są najbardziej popularne. Celem jest stworzenie przyjaznej użytkownikowi oferty i prezencji internetowej za pomocą zebranych informacji.

Prawnie uzasadniony interes administratora

Przez analizę statystyczną profili użytkowników możemy stworzyć obraz funkcjonalności i popularności naszej strony internetowej. Dotyczy to analizy częstotliwości odwiedzania stron z konkretną grupą produktów oraz liczby odwiedzających, klikających na poszczególne oferty. Za pomocą narzędzi trackingowych możemy spersonalizować ofertę kierowaną do naszych klientów, osób odwiedzających oraz grup zainteresowanych. Szczegóły dotyczące dostawców, sposobu działania, a także informacje dotyczące usuwania plików cookies, znajdą Państwo w zakładce  Informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Odbiorca i podmiot przetwarzający

Następujący dostawcy narzędzi trackingowych i narzędzi do tworzenia statystyk stron internetowych przetwarzają dane dostępu w naszym imieniu, aby przeprowadzić analizę użytkownika oraz przygotować dla nas statystyki. W tym celu zawarliśmy z dostawcami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegóły dotyczące działania ww. narzędzi oraz informacje odnośnie prewencji transmisji danych (trackingu) znajdują się w zakładce Informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Dostawca

Narzędzie

Dane dostawcy & polityka prywatności

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

 

Google Analytics

 

 

//www.google.com/policies/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Privacy Shield

Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/de/privacy.html

Privacy Shield

Optimizely, Inc.,
San Francisco, 631 Howard Street, Suite 100. San Francisco, California 94105 (USA)

 

 

Optimizely

 

 

https://www.optimizely.com/de/privacy/

https://www.optimizely.com/de/security/

Privacy Shield

 

 

Okres przechowywania danych: Szczegóły dotyczące plików cookies, zastosowanych w narzędziach trackingowych technologii, okresu przechowywania oraz informacje o postępowaniu w celu usunięcia plików cookies znajdują się w zakładce Informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym.

Profilowanie

Za pomocą narzędzi trackingowych możemy ocenić i przeanalizować obszar zainteresowań oraz zachowanie użytkowników naszej strony internetowej. W tym celu stworzymy zostaje pseudonimowy profil. Kiedy Państwo logują się na koncie „Moja bitiba” za pomocą swoich danych logowania, używamy tego profilu w celu zidentyfikowania użytkownika.

Obszar: Odwiedzanie naszej strony, reklama

Dane osobowe: Adres IP, pliki cookies, ID zamówienia

Opis i cel przetwarzania danych

Strona internetowa korzysta również z tzw. narzędzi trackingowych reklam. Dzięki tym narzędziom możemy wyświetlać lub ustawić do wyświetlania na naszych stronach poszczególne reklamy, które zostały wybrane (automatycznie) zgodnie z obszarem zainteresowań osób odwiedzających. Tracking reklam odbywa się z reguły za pomocą ID reklamowych, przez które, m.in. za pomocą plików cookies, dostawca sieci reklamowych tworzy profile użytkowników. Podczas otwierania strony internetowej, na podstawie profili cookies, zostaje włączona reklama. Przez użycie tzw. tracking pixeli na różnych stronach internetowych, przy pierwszej wizycie użytkownika na stronie partnera afiliacyjnego, pliki cookies są zapisywane na urządzeniu końcowym przez partnera afiliacyjnego. Za pomocą takiej kampanii remarketingowej użytkownik może być „śledzony” w internecie i mogą mu (rzekomo) zostać pokazane szczególnie dla niego interesujące oferty. W wielu przypadkach tracking odbywa się za pomocą tzw. odcisków palców w przeglądarce, które używają informacji takich jak ustawienia rozdzielczości ekranu użytkownika, głębia koloru, strefa czasowa oraz zainstalowane wtyczki, w celu rozpoznania użytkownika bądź grup użytkowników.

Poprzez tzw. sieci afiliacyjne reklamujemy nasze produkty na stronach internetowych stron trzecich. Klikając na reklamę, użytkownik zostaje przekierowany do odpowiedniego produktu w naszym sklepie internetowym. Strona trzecia otrzyma numer zamówienia w celach rozliczenia prowizji tylko wtedy, jeśli dokonają Państwo zakupu.

Prawnie uzasadniony interes administratora             

Za pomocą narzędzi trackingowych możemy stworzyć lepszą ofertę dla naszych klientów, osób odwiedzających oraz stron zainteresowanych. Narzędzia trackingowe reklam oraz powiązane kampanie reklamowe umożliwiają nam bądź stronom trzecim zarobienie pieniędzy z reklam. Dodatkowo zachowanie użytkownika pozwala nam określić, które obszary naszej strony internetowej cieszą się największą popularnością wśród odwiedzających, dzięki czemu możemy odpowiednio dopasować reklamy. W rezultacie, narzędzia trackingowe mogą zebrać informacje dotyczące tego, skąd pochodzą odwiedzający oraz które obszary strony internetowej odwiedzali, a także jak często i jak długo oglądali poszczególne podstrony i kategorie. Często stosowanym zabiegiem reklamowym są kampanie retargetingowe i remarketingowe, podczas których użytkownicy są adresowani w innym czasie i innym miejscu w internecie, np. poprzez wyświetlanie produktów, które użytkownik oglądał wcześniej na innych stronach internetowych bądź takich produktów, które mogłyby go zainteresować. Szczegóły i dalsze informacje dotyczące dostawców tego typu narzędzi znajdują się w zakładce Informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Odbiorca ww. danych

Następujący dostawcy narzędzi do statystyk stron internetowych przetwarzają dane dostępu w naszym imieniu dla przeprowadzenia ewaluacji zachowania użytkowników oraz stworzenia spersonalizowanej reklamy. W tym celu zawarliśmy z dostawcami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegóły dotyczące działania ww. narzędzi oraz informacje odnośnie prewencji transmisji danych (trackingu) znajdują się w zakładce Informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Dostawca

Narzędzia

Szczegóły dostawcy & polityka prywatności

Adobe Systems Software Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia

Adobe Audience Manager

Adobe Dynamic Targeting

https://www.adobe.com/de/privacy.html

https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Privacy Shield

Certona Inc.
10431 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121 (USA)

Certona

//www.certona.com/privacy/

 

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

//www.google.com/settings/ads

//www.google.com/privacy/ads/.

//www.google.com/policies/

//www.google.com/policies/technologies/ads/

Privacy Shield

Okres przechowywania danych: Szczegóły dotyczące plików cookies, zastosowanych w narzędziach trackingowych technologii, okresu przechowywania oraz informacje o postępowaniu w celu usunięcia plików cookies znajdują się w zakładce Informacje dot. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym.

Profilowanie

Za pomocą narzędzi trackingowych możemy ocenić i przeanalizować obszar zainteresowań oraz zachowanie użytkowników naszej strony internetowej. W tym celu my bądź nasz partner tworzymy pseudonimowy profil użytkownika.

Obszar: Sklep internetowy, zamówienie

Dane osobowe: Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rachunku, dane dot. płatności, dane logowania zarejestrowanych użytkowników, numer klienta, numer zamówienia (dot. zarejestrowanych użytkowników), adres IP, pliki cookies

Opis i cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w ramach pierwszego zamówienia bądź w celu stworzenia dla Państwa konta „Moja bitiba”, jeśli są już Państwo naszymi klientami. Za pomocą danych osobowych możemy przyjąć Państwa zamówienie, dopasować wybór produktów do Państwa preferencji i obszaru zainteresowań oraz polecać Państwu dopasowane produkty. Dane są w takim przypadku przetwarzane w celu przyjęcia oraz zrealizowania zamówienia, a także jego wysłania. Jeśli posiadają Państwo konto klienta, wymagane będą dane logowania w celu przeprowadzenia weryfikacji konta.

Za pomocą narzędzi do statystyk oraz narzędzi trackingowych stosowanych w ramach realizacji Państwa zamówienia bądź w procesie wybierania produktów (podczas zakupów w naszym sklepie internetowym) możemy dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb oraz przedstawić Państwu specjalną selekcję produktów.

Odbiorca i podmiot przetwarzający

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz jeśli jest to koniecznie do zrealizowania usług zawartych w umowie (np. w przypadku przedsiębiorstw dostawczych). W przypadku płatności na podstawie rachunku, przeprowadzamy wewnętrzną weryfikację wiarygodności płatniczej przed przyjęciem zamówienia. Przetwarzanie to odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa dodatkowej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W zależności od wybranej metody płatniczej dane o Państwa płatności zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Odpowiedzialność za dane o Państwa płatności spoczywa na dostawcy usług płatniczych. Informacje, szczególnie te dotyczące odpowiedzialnego organu w strukturach dostawców usług płatniczych, dane kontaktowe inspektorów ochrony danych w strukturze dostawców usług płatniczych oraz kategorie danych osobowych, które są przetwarzane przez dostawców usług płatniczych, znajdują się w zakładce Płatność.

Dostawcy usług dostawczych

  • Cel przetwarzania danych: Przesyłka i dostawa dóbr (szczegóły dot. naszych dostawców znajdują się pod linkiem Koszty dostawy.

Dostawcy usług płatniczych

  • Cel przetwarzania danych: Płatność kartą kredytową (szczegóły dot. naszych dostawców znajdują się pod linkiem Płatność.

Okres przechowywania danych

Przetwarzamy i usuwamy rachunki oraz potwierdzenia zamówień zgodnie z okresem przechowywania, regulowanym prawem podatkowym i handlowym, chyba że udzielili nam Państwo pozwolenia do dłuższego ich użytkowania. Dodatkowo zapisujemy Państwa dane na ustawowo określony okres dochodzenia roszczeń w przypadku wadliwego produktu (zazwyczaj okres 2 lat od dokonania zakupu). Jeśli posiadają Państwo konto w sklepie bitiba, dane dodatkowo przechowywane są przez okres, przez który konto jest aktywne, Usunięcie konta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić na podstawie przesłanej na podane poniżej dane kontaktowe pisemnej prośby.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Konieczność podania ww. danych osobowych sklepowi wynika z umowy, bez ich podania nie jest możliwe złożenie zamówienia.

Obszar: Konto klienta

Dane osobowe: Adres e-mail, numer klienta, imię i nazwisko, adres dostawy, adresu rachunku, dane logowania, historia zamówień

Opis i cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane w celu stworzenia Państwa konta klienta (Moja bitiba), za pomocą którego mogą Państwo zarządzać zamówieniami oraz różnymi aplikacjami i usługami oferowanymi przez sklep bitiba. Dotyczy to m.in. możliwości ustawień preferencji dotyczących dostawy, płatności i newslettera oraz wglądu do historii zamówień. Dane logowanie służą wyłącznie do weryfikacji konta klienta.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane dot. konta Moja bitiba przez okres istnienia konta bądź do czasu wpłynięcia Państwa prośby o ich usunięcie. Dodatkowo obowiązuje okres przechowywania danych zgodny z polityką sklepu internetowego. W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych. Do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem i ma miejsce bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale korzystanie z konta klienta nie jest możliwe bez przetwarzania danych.

Obszar: Newsletter, nowości i oferty specjalne

Dane osobowe: Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, historia zamówień

Opis i cel przetwarzania danych

Jeśli zapisujecie się Państwo do naszego newslettera, będą Państwo od nas regularnie otrzymywać informacje o naszych ofertach i promocjach oraz nowościach w sklepie bitiba. Aby móc otrzymywać nasz newsletter i abyśmy mogli go zaadresować do Państwa, konieczne jest podanie adresu e-mail oraz Państwa imienia i nazwiska. Newslettery wysyłane są za pomocą metody Double Opt-in. Oznacza to, że wysyłamy Państwu newsletter tylko i wyłącznie za Państwa zgodą na otrzymywanie newslettera. W tym celu otrzymują Państwo od nas wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania w przyszłości newslettera, która udzielana jest przez kliknięcie na link w wiadomości. Tylko przez kliknięcie na link potwierdzający udzielają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Dane przetwarzane będą jedynie w celach promocyjnych za pośrednictwem newslettera.

Wysyłając Państwu newsletter, ewaluujemy jednocześnie zachowanie użytkowników. W celu przeprowadzenia ewaluacji, wysyłamy e-maile, które zawierają tzw. web beacony i tracking pixele, za pomocą których możemy stwierdzić, czy otrzymali i otworzyli Państwo nasz newsletter oraz czy kliknęli Państwo na linki w nim zawarte. Korzystając z zebranych danych, tworzymy profile użytkowników, aby stworzyć spersonalizowaną ofertę dopasowaną do Państwa zainteresowań. W pewnych okolicznościach łączymy te dane z Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej w celu trackingu.

Odbiorca i podmiot przetwarzający

Następujący dostawcy narzędzi do wysyłania newslettera przygotowują na nasze zlecenie dane do wysyłki i do stworzenia statystyk oraz przeprowadzenia analizy. W tym celu zawarliśmy z naszymi dostawcami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Dostawca

Narzędzie

Opis działania/Informacje dot. ochrony danych osobowych/Privacy Shield

Episerver AB

Regeringsgatan 67, Box 7007, 103

86 Sztokholm (Szwecja)

Optivo

https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/

Privacy ShieldOkres przechowywania danych: W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera i z przetwarzania ww. danych w celach wysyłania reklam za pomocą e-maila. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera, prosimy o kliknięcie na link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail wysłanej przez nas, lub prosimy o skontaktowanie się z nami drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres service@bitiba.pl. Rezygnacja z subskrypcji newslettera jest darmowa, nie licząc kosztów transferu danych (jeśli dotyczy), zgodnych z taryfą podstawową. Do czasu wpłynięcia Państwa rezygnacji, przetwarzanie danych na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, odbywa się zgodnie z prawem. Mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec trackingu w każdej chwili, klikając na osobny link, który znajdą Państwo w każdej wiadomości e-mail od bitiba lub kontaktując się z nami za pomocą podanych danych kontaktowych. W ten sposób zostaną Państwo wypisani z subskrypcji newslettera. Do czasu rezygnacji z newslettera, Państwa dane będą przechowywane przez okres jego subskrypcji. Po rezygnacji z subskrypcji, dane będą przechowywane anonimowo, jedynie w celu prowadzenia statystyk.

 

 

Podstawa prawna : Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale wysłanie i dostarczenie newslettera nie jest możliwe bez podania adresu e-mail.

Obszar: Kontakt, serwis obsługi klienta

Dane osobowe: Adres e-mail, imię i nazwisko, data, godzina, komentarz (zapytanie/sprawa)

Opis i cel przetwarzania danych

Używamy funkcji kontaktu na naszej stronie internetowej w celu komunikacji z naszymi klientami oraz osobami zainteresowanymi, a także aby udzielić odpowiedzi na zapytania. Przetwarzamy zapytania oraz informacje wysłane do nas w tym celu, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania i móc się z Państwem skontaktować. Jednocześnie dane są używane do identyfikacji Państwa profilu, jeśli użyli już Państwo tych danych do rejestracji jako klient.

Korzystamy z usług serwisu Google reCAPTCHA w ramach kontaktu. Korzystanie z mechanizmu reCAPTCHA służy określeniu, czy użytkownik jest człowiekiem czy robotem, który korzysta w sposób niewłaściwy z automatycznego, mechanicznego przetwarzania. W celu weryfikacji, do Google wysłany zostaje adres IP, a także każda dodatkowa informacja wymagana przez serwis Google reCAPTCHA. Wprowadzenie przez Państwo danych zostaje przesłane zatem do Google i tam przeanalizowane. Powodem użycia przez nas tego narzędzia jest nasz prawnie uzasadniony cel, którym jest zbieranie poprawnych danych, uniknięcie zautomatyzowanych rejestracji, zapytań przez tzw. boty oraz ekonomiczny aspekt naszych ofert elektronicznych (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegóły dotyczące certyfikacji Privacy Shield znajdują się powyżej. Więcej informacji dotyczących Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google znajduje się tu.

Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe są używane przez okres komunikowania się Państwem. Komunikacja uznana jest za zakończoną, jeśli wynika to z okoliczności, i jest jasne, że dana kwestia została całkowicie rozwiązana. Komunikacja przechowywana jest również przez okres trwania stosunków wynikających z umowy lub do czasu usunięcia przez Państwo konta klienta, ale nie później niż na prośbę usunięcia komunikacji. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie danych, które odbyło się zgodnie z prawem na podstawie Państwa zgody do momentu jej wycofania.

 

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ustawowy bądź umowny wymóg podania danych osobowych: Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Jednak bez przetworzenia Państwa danych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa zapytania.

4. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo do zażądania od firmy bitiba potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, oraz do otrzymania informacji dot. tych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, oraz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do zażądania transferu danych. Wszelkie prośby o udzielenie informacji, zapytania, unieważnienia oraz sprzeciwy dot. przetwarzania danych, proszę kierować do nas drogą mailową, do naszego inspektora ochrony danych bądź na ww. dane kontaktowe. Dodatkowo, w razie naruszenia ochrony danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.