Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Aplikacja bitiba

Pobierz aplikację
Darmowa dostawa od 99 zł**

Terms and Conditions

1. Zakres ważności regulaminu
2. Umowa kupna.
3. Odwołanie i przesyłka zwrotna.
4. Koszty przesyłki zwrotnej.
5. Gwarancja i odpowiedzialność.
6. Ceny i koszty przesyłki.
7. Dostawa.
8. Zastrzeżenie własności.
9. Rachunek, metody płatności, termin płatności, zwłoka, kupony.
10. Ochrona danych osobowych.
11. Oferent sklepu.
12. Serwis klienta.
13. Regulacja końcowa .

 

1. Zakres ważności regulaminu.

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno firmę zooplus jak i jej klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy kupna.

2. Umowa kupna.

 

Przedstawienie asortymentu w naszym sklepie jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty w sensie §§ 145ff BGB (Ogólnoniemiecki Kodeks Cywilny).W sklepie internetowym klient składa ofertę umowy kupna. Wraz z odesłaniem zamówienia przez klienta umowa kupna nie dochodzi jeszcze do skutku. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż firma zooplus otrzymała zamówienie (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie kupującego, iż zamówienie dotarło do zooplus.

Zawarcie umowy kupna z zooplus następuje w momencie, gdy zooplus przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych zooplus w celu realizacji zamówienia. Może ona zostać udostępniona klientowi - oprócz potwierdzenia wysyłki drogą elektroniczną - jeżeli wykaże on firmie zooplus szczególne zainteresowanie ponownym przekazaniem tej umowy.

Sprzedaż oferowanego towaru następuje tylko w ilościach detalicznych. Oferty zooplus kierowane są do osób pełnoletnich. zooplus zastrzega sobie prawo anulowania zamówień - również bez podania powodu. zooplus AG dostarcza produkty za granicę tylko do osób prywatnych. Umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.

 

3. Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo zwrotu towaru

 

Klient może odstąpić od umowy kupna – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni od jej zawarcia, informując o swojej decyzji w formie pisemnej np. listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej albo - w przypadku, gdy zamówiony towar został dostarczony przed upływem tego terminu - również poprzez odesłanie dostarczonego towaru. Termin odstąpienia od umowy liczy się od momentu otrzymania tego pouczenia w formie pisemnej, jednak dopiero po otrzymaniu towaru przez odbiorcę (w przypadku dostaw częściowych – po otrzymaniu pierwszej dostawy częściowej) oraz po spełnieniu przez nas obowiązku poinformowania zgodnie z art. 246 § 2 w powiązaniu z § 1 ust. 1 i 2 Niemieckiej Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego (EGBGB) oraz obowiązków zgodnie z § 312g ust. 1 zdanie 1 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) w powiązaniu z art. 246 § 3 EGBGB. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie w określonym czasie oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo odesłanie artykułów.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować do:

 


zooplus AG
Sonnenstr. 15
D-80331 München

 

Zanim nadają Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym serwisem klienta. Prosimy użyć w tym celu naszego formularza kontaktowego lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu 22 307 43 44 (opłata zgodna ze stawką operatora za połączenie z numerem stacjonarnym).

Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta (jak np. spersonalizowana obroża), jak również towarów żywych lub podatnych na szybkie zepsucie (rośliny, zwierzęta akwariowe, żywe kultury bakterii, mrożona żywność).

Konsekwencje unieważnienia umowy
W przypadku prawomocnego unieważnienia umowy, obie strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń, jak również płynących z nich ewentualnych korzyści (np. odsetek). Prosimy o przesłanie numeru Państwa konta bankowego, jeżeli nie jesteśmy jeszcze w jego posiadaniu. Jeżeli klient nie może zwrócić nam otrzymanych świadczeń bądź korzyści (wynikających np. z użytkowania) lub możliwe jest to tylko częściowo, lub też towar może zostać zwrócony tylko w gorszym stanie, wówczas klient może zostać zobowiązany do rekompensaty utraconej wartości towaru. W przypadku uszkodzenia towaru lub śladów użytkowania zobowiązani są Państwo do poniesienia rekompensaty tylko wtedy, gdy uszkodzenie lub ślady użytkowania powstały w wyniku sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu. Jako sprawdzenie właściwości bądź teź sposobu użytkowania produktu rozumie się takie testowanie i wypróbowanie towaru, które możliwe i przyjęte jest w sklepach stacjonarnych.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zwrot towarów, które można wysłać w formie paczki. Regularne koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo w przypadku, gdy dostarczony towar odpowiada zamówieniu i gdy cena odsyłanych produktów nie przekracza kwoty 160 zł bądź też jeżeli w przypadku wyższej ceny w momencie odwołania nie dokonali Państwo świadczenia wzajemnego lub dokonali ustaloną wpłatę częściową. W innych przypadkach klient nie ponosi kosztów zwrotu towaru. Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności muszą zostać uregulowane w ciągu 14 dni. Termin ten rozpoczyna się dla Państwa w momencie nadania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna albo odesłania artykułów, a dla zooplus od momentu otrzymania oświadczenia lub towaru.

Prosimy dołączyć do każdej przesyłki zwrotnej formularz zwrotny, który otrzymują Państwo każdorazowo z rachunkiem. Prosimy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

zooplus AG
Rhenus Contract Logistics S.A.
ul. Poznańska 16
62-080 Sady k/Poznania

 

Ten adres znajdą Państwo także w przesyłce na formularzu zwrotnym. Towary, których nie można wysłać w formie paczki, są odbierane u klienta. W tym celu prosimy skontaktować się z naszym serwisem klienta.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Koszty przesyłki zwrotnej

Jeśli klient korzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy kupna, jest zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki zwrotnej w przypadku, gdy cena odsyłanych produktów nie przekracza kwoty 160 zł. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej również w takich przypadkach, gdy kwota odsyłanych produktów jest wyższa niż 160 zł, ale klient - w momencie odwołania - nie zapłacił jeszcze za zamówione produkty lub nie dokonał ustalonej wpłaty częściowej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dostarczony towar nie odpowiada zamówionemu.

5. Gwarancja i odpowiedzialność.

We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie – po spełnieniu prawnie określonych wymagań - wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. Prawo do zmniejszenia bądź potrąceń należnej kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały uznane przez nas w formie pisemnej. Termin przedawnienia w odniesieniu do ustawowych gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania towaru kupującemu. Jeśli dostarczone produkty wykazują oczywiste wady materiału lub produkcji, w tym także uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do serwisu klienta.

6. Ceny i koszty przesyłki.

Obowiązują ceny, które są aktualne w naszym sklepie w chwili zamówienia towaru. Okres trwania naszych ograniczonych czasowo promocji jest podany w sklepie. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (aktualnie 8% i 23%).

Na terenie Polski koszty przesyłki są darmowe przy zamówieniach o wartości od 99 zł. Przy zamówieniach o wartości niższej od 99 zł cena przesyłki wynosi 10 zł. Jest to niezależne od wagi paczek i ich liczby. Towar dostarczany jest od minimalnej wartości zamówienia w kwocie 49 zł (z wyłączeniem kosztów przesyłki).

Może się zdarzyć, że nie wszystkie artykuły jednego zamówienia zostaną wysłane w jednej paczce. Koszty przesyłki naliczane są wtedy tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeżeli zamówienie będzie realizowane w kilku przesyłkach.

W przypadku gdy nie możemy dostarczyć zamówionego towaru niezwłocznie powiadomimy Państwa o tym fakcie pisemnie.

7. Dostawa.

zooplus dostarczy zamówiony towar na podany przez klienta adres.

Dostawa towarów następuje w terminie 3-5 dni od momentu odnotowania przez nas Państwa opłaty za zamówienie.

Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny w magazynie i umowa kupna nie dojdzie do skutku, zastrzegamy sobie prawo do wysłania Państwu pozostałych artykułów z zamówienia. Nie jesteście Państwo zmuszeni do akceptacji tej opcji. Jeżeli nie jesteście Państwo zainteresowani tą ofertą prosimy odesłać towar na adres:

zooplus AG
Rhenus Contract Logistics S.A.
ul. Poznańska 16
62-080 Sady k/Poznania

 

W takim przypadku firma zooplus ponosi koszty przesyłki.

W razie opóźnień dostawy poinformujemy Państwa niezwłocznie o tym fakcie.

Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

 


 

8. Zastrzeżenie własności.

Towar pozostaje własnością zooplus aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

 

9. Metody płatności, termin płatności, zwłoka.

Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność przy odbiorze, karta kredytowa, przelew na polskie konto bankowe lub system PayPal.

 

W określonych przypadkach zooplus zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.

 

 • Gotówka przy odbiorze (opłata za pobraniem) dzięki tej opcji płatności mają Państwo możliwość zapłacenia za towar w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera. Ta forma płatności nie pociąga za sobą dodatkowych opłat.

 • Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)
  Pobranie pieniędzy z konta następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez zooplus do klienta.

 • Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)
  Wybierając opcję zapłaty przelewem otrzymają Państwo 2% rabatu! Rabat zostaje uwzględniony automatycznie podczas zamówienia


 • Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

  Rachunek bankowy: Bank Pekao SA
  Nr konta dla przelewów w PLN:75 1240 6074 1111 0010 4440 7497
  Odbiorca: zooplus AG
  Adres odbiorcy: Sonnenstr. 15, 80331 Monachium
  Tytuł przelewu: numer zamówienia

  Zamawiający: Imię i nazwisko
  Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

   

 • Płatność przez system PayPal
  PayPal umożliwia Klientom wysyłanie pieniędzy poczta elektroniczna na adres mailowy odbiorcy. Jeśli posiadają Państwo konto w serwisie PayPal, mogą Państwo skorzystać z tej metody płatności. Pozwoli to na szybszą realizację zamówień, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do nas.

Jeżeli doszłoby do zwłoki w uregulowaniu płatności, zastrzegamy sobie prawo do wliczenia kosztów upomnienia.

Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji kuponu, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu względnie zniżki. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

10. Ochrona danych osobowych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

11. Oferent sklepu.

Zooplus AG
Sonnenstr. 15
D-80331 Monachium
Zarząd firmy:
dr Cornelius Patt, Andreas Grandinger
Siedziba firmy:
München
Sąd w Monachium
HRB 125080
USt-IdNr. DE 200 164 421

12. Serwis klienta.

Z naszym serwisem klienta mogą Państwo skontaktować się poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 307 43 44 (opłata zgodna ze stawką operatora za połączenie z numerem stacjonarnym).

13. Regulacja końcowa.

Działamy zgodnie z niemieckim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).