Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Aplikacja bitiba

Pobierz aplikację
Darmowa dostawa od 129 zł **

Program partnerski - warunki uczestnictwa1. Rejestracja i pytania dotyczące programu zooplus.pl
(1) Współpraca rozpoczyna się od złożenia wypełnionego wniosku. Niezwłocznie poinformujemy Cię o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.
(2) Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli zawartość strony internetowej nie pasuje tematycznie do naszych produktów.
(3) Program jest skierowany głównie do operatorów polskich stron internetowych. Wyjątki od tej reguły są możliwe, jeśli podany będzie numer polskiego konta bankowego.

2. Integracja
(1) Wybór ilości linków jak i miejsca ich udostępnienia na stronie są dowolne. Linki przekierowują do naszej strony zooplus.pl i identyfikują Twoją stronę.
(2) Prosimy o przestrzeganie naszych zaleceń przy tworzeniu linków. Aby zagwarantować wypłatę prowizji, należy używać tylko linków przez nas udostępnionych.
(3) Użytkownik sam odpowiada za wygląd i funkcjonalność własnej strony internetowej.

3. Odpowiedzialność firmy zooplus
(1) Zooplus udostępnia użytkownikowi różnorodne formy graficzne (logo, baner, link) oraz informuje o ich poprawnym umieszczeniu na stronie partnera. Formy graficzne będą regularnie aktualizowane i zmieniane, tak aby przyciągały jak największą rzeszę klientów.
(2) Zooplus rejestruje i zarządza zamówieniami dokonanymi za pośrednictwem linków i informuje regularnie o dokonanych zamówieniach.
(3) Firma zooplus zajmuje się także realizacją zamówienia (wysyłką towaru, przyjęciem pieniędzy, reklamacjami itp.) i wszystkimi sprawami związanymi z obsługą klienta.

4. Obliczenie prowizji
(1) Partner programu otrzymuje prowizję, jeśli klient zostanie przekierowany z linku na stronie partnera i dokona w zooplus.pl zakupu o dowolnej wartości. Zooplus.pl wypłaca użytkownikowi programu prowizję, obliczaną na podstawie wartości netto zamówień (dostarczonych i w pełni opłaconych), dokonanych bezpośrednio poprzez udostępniony link. Koszty przesyłki i innych dodatkowych usług nie są ujęte w tych obliczeniach.
(2) W przypadku zwrotu zamówienia, odpowiednia kwota zostanie także odliczona od wynagrodzenia. Jeśli wypłata prowizji została już dokonana, różnica zostanie odliczona od następnej prowizji albo partner programu zostanie poproszony o jej zwrot.
(3) Zamówienia dokonywane przez link na własny użytek są zabronione i nie będą uwzględniane. W tym przypadku prowizja nie będzie wypłacana.
(4) Aby wypłata prowizji mogła być zrealizowana, zamówienie musi by złożone maksymalnie 30 dni po kliknięciu na środek reklamowy.

5. Wynagrodzenie
(1) Przelew prowizji (od 3% do 5%) zostaje dokonany w ciągu 14 dni od końca kwartału na podane konto bankowe. Jeśli kwota prowizji nie przekroczy wartości 10 zł, zostanie ona przelana przy następnym rozliczeniu. W przypadku zakończenia współpracy, kwota zostanie przelana niezależnie od jej wysokości.
(2) Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i podlegasz podatkowi VAT, tzn. jeśli musisz odprowadzić podatek VAT od pozyskanych prowizji, prosimy o podanie tego faktu przy rejestracji do programu. Otrzymasz swoje wynagrodzenie plus VAT i odpowiednią fakturę. Osoby prywatne zwykle nie podlegają podatkowi VAT i otrzymają swoją prowizję bez uwzględnienia tego podatku. Jeśli w czasie trwania współpracy zostaniesz podatnikem VAT, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku ewentualnych roszczeń urzędu podatkowego, wynikających z podania niewłaściwych informacji co do rejestracji do tego podatku, zastrzegamy sobie prawo do odzyskania naszych należności.
(3) Prawo do zwrotu wszelkich wydatków i kosztów związanych z działaniami reklamowymi, jest wykluczone.

6. Ograniczona licencja
(1) Zooplus udziela niewyłącznej i nieprzekazywalnej licencji dotyczącej korzystania z materiałów rekalmowych firmy zooplus.pl w celu reklamy tejże strony i pozostawia sobie prawo natychmiastowego wycofania tych praw. Zastrzegamy sobie także wszelkie prawa związane z naszym logo, nazwą handlową i naszych innych własności.
(2) Niniejsza ograniczona licencja wygasa z dniem rozwiązania tejże umowy.

7. Obowiązki partnera programu
(1) Użytkownik programu jest w pełni odpowiedzialny za instalację, obsługę techniczną i utrzymanie witryny internetowej oraz materiałów i treści na niej się ukazujących.
(2) Użytkownik zapewnia, że materiały ukazujące się na jego witrynie nie naruszają praw osób trzecich, a także nie są w inny sposób niezgodne z obowiązującym prawem lub obraźliwe.
(3) Zooplus nie odpowiada za wszelkie roszczenia osób trzecich i nie ponosi żadnych kosztów związanych ze stroną internetową użytkownika.
(4) Strona użytkownika nie podszywa się za podstronę firmy zooplus. Zabrania się także rejestracji w wyszukiwarkach pod hasłami zooplus lub zooplus.pl.
(5) Użytkownik nie ma prawa do składania osobom trzecim ofert w imieniu firmy zooplus, oraz reprezentowania jej.
(6) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących punktów przy tworzeniu reklam poprzez portale jak Google AdWords, Yahoo oraz podobne:
  • Tworzenia reklam z wykorzystaniem adresu strony i bezpośredniego linkowania na stronę zooplus.pl
  • Do używania słowa „zooplus” w tekstach reklam
  • Tworzenia reklam w tzw. sieciach partnerskich (Content) i w kontekście prawnie chronionych słów, fraz i zwrotów
  • Tworzenia reklam wykorzystujących słowa i frazy w poniższej liście „słów negatywnych”, jeżeli na stronie (Landing Page) widoczne są produkty firmy zooplus i przekierowują bezpośrednio do sklepu zooplus
(7) Użytkownik zobowiązuje się przy reklamowaniu poprzez strony jak Google AdWords, Yahoo i podobne, do wpisania w listę „słów negatywnych” poniższych fraz i słów, aby uniemożliwić emisję reklam poprzez tzw. „broad match” (słowa szeroko pojęte).
  • Lista negatywnych slów: animalia, krakvet, karusek

8. Wypowiedzenie i czas trwania współpracy
(1) Niniejsza umowa jest zawarta na co najmniej trzy miesiące. Po jej upływie obie strony mogą ją rozwiązać w czasie 7 dni. Umowa może zostać w każdej chwili rozwiązana przy podaniu istotnych powodów.
(2) Przy naruszeniu praw i obowiązków szczególnie dotyczących punktów 4,6 i 7, następuje natychmiastowe wypowiedzenie umowy. Prawo do wszelkiego rodzaju odszkodowań jest wykluczone.

9. Zmiany warunków uczestnictwa
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu niniejszej umowy w dowolnym momencie. O zmianach w regulaminie zostaniesz poinformowany emailem. Jeśli zmiany w regulaminie nie zostaną zaakceptowane, istnieje możliwość rozwiązania niniejszej umowy. Jeśli po zmianie regulaminu lub jego punktów, użytkownik nadal bedzię uczestniczył w programie, będzie to równoważne z zaakceptowaniem nowego regulaminu.

10. Poufność
(1) Warunki niniejszej umowy, informacje handlowe , finansowe a także informacje o klientach, cenach firmy zooplus należy traktować ściśle poufnie i zabrania się przekazywania ich osobom trzecim.
(2) Nie dotyczy to jednak informacji ogólnie znanych i dostępnych.

11. Gwarancja i odpowiedzialność
(1) Zooplus obsługuje stronę zooplus.pl w ramach swoich możliwości technicznych. Nie odpowiadamy za tymczasową nieosiągalność witryny i problemy techniczne na stronie zooplus.pl.
(2) Odpowiadamy za szkody z powodu naruszenia podstawowych wymogów niniejszej umowy lub w przypadku niespełnienia gwarantowanych postanowień. Ponadto odpowiadamy tylko na podstawie prawa o odpowiedzialności za produkty i szkody powstałe na skutek naszego zaniedbania lub umyślnego działania.
(3) W przypadku drobnych naruszeń istotnych wymogów niniejszej umowy, odpowiadamy tylko do granicy przewidywalnych szkód.

12. Różne
(1) Niniejsza umowa jest utworzona na podstawie prawa niemieckiego. Organem prawnym, odpowiedzialnym w sprawie wszelkich roszczeń związanych z programem jest sąd rejonowy w Monachium. Powyższe postanowienia nie mogą zostać powielane bez naszej zgody.
(2) Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, to nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. To samo odnosi się do luk prawnych w tej umowie. W miejsce niewykonalnych lub nieważnych postanowień oraz w celu wypełnienia luki prawnej, powinny być zastosowane postanowienia, które zostałyby zaakceptowane, jeśli obydwie strony przestrzegałyby tego punktu.Tak to działa | Rodzaje reklamy | Pytania & Odpowiedzi | Warunki uczestnictwa | Kontakt