Impressum

Obowiązek informacji zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG)


Oferent

bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Straße 12

D-80331 München

Siedziba firmy: Monachium

Wpisana do rejestru handlowego

Nr HRB 177246 Sąd w Monachium

VAT ID: DE249236792

NIP PL5263099659

bitiba GmbH

Bank Pekao SA

Nr konta dla przelewów w PLN: 55 1240 6074 1111 0010 5681 1538

Odbiorca: bitiba GmbH

Adres odbiorcy: Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München

Zarząd firmy

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Wysyłka towarów i adres zwrotny:

bitiba GmbH

c/o Dirks Consumer Logistics - Skalski-Logistic Park

Wojkowice, ul. Wrocławska 36

55-020 Żórawina

Kontakt: Proszę użyć naszego formularza kontaktowego lub numeru telefonu +48 12 20 05 224 (opłata zgodna ze stawką operatora za połączenie z numerem stacjonarnym).

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezamawiane zdjęcia, grafiki bądź teksty. Proszę pamiętać, że nie ma także możliwości ich odesłania.

Nadsyłane zdjęcia, grafiki lub teksty mogą podlegać obróbce przed publikacją. Nadesłanie to równoznaczne jest z udzieleniem zgody na ingerencję graficzną bądź edytorską przed publikacją. Oznacza również udzielenie bitiba GmbH prawa do nieodpłatnej, również anonimowej, publikacji tekstów, zdjęć lub innych grafik, zarówno online jak i offline, oraz prawa do ich rozpowszechniania. Nadawca materiałów zapewnia, iż ich publikacja nie łamie jakichkolwiek praw lub roszczeń osób trzecich i że prawa do ich rozpowszechniania nie są zbywane w żaden inny sposób.

Bitiba nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikację nadsyłanych materiałów przez osoby trzecie.

Porady, zalecenia i opinie autorów nadsyłanych materiałów firma bitiba GmbH może wziąć pod uwagę, jednak nie daje gwarancji ich uwzględnienia. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników bądź firmy bitiba GmbH za szkody na osobie, własności i mieniu w tym zakresie jest wykluczona. Publikowane materiały nie mogą być utożsamiane z opiniami firmy i jej pracowników.

Firma bitiba GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści innych stron internetowych zawierających linki odsyłające na stronę internetową bitiba.

Koncepcja i design

bitiba GmbH

Copyright

Logo i nazwa marki "bitiba" jest prawnie chroniona.

Zawartość strony podlega ochronie praw autorskich. Zwracamy uwagę, że jakiekolwiek użycie zdjęć, tekstów lub grafik w całości lub części, w formie drukowanej bądź elektronicznej, wymaga pisemnej zgody firmy bitiba GmbH.

Zawartość strony przeznaczona jest tylko do użytku osobistego. Jakiekolwiek inne korzystanie z tej zawartości - komercyjne bądź niekomercyjne, szczególnie przechowywanie w bazach danych, rozpowszechnianie i powielanie, korzystanie w sposób handlowy, w tym udostępnianie podmiotom trzecim, w części, w całości lub w zmienionej formie – jest bez zgody właściciela praw autorskich niedozwolone. Podany właściciel praw autorskich jest w pełni odpowiedzialny za zawartość strony. Korzystanie ze znaków firmowych, względnie nazwy i logo, szczególnie w opisach produktów w sklepie, odbywa się w zgodzie i z poszanowaniem praw ich właścicieli. Używanie automatycznych mechanizmów (np. wyszukiwarek, robotów internetowych, botów indeksujących), na przykład w celu umożliwienia korzystnia z porównywarek cen i produktów, podlega również zatwierdzeniu.

Sklep bitiba posiada certyfikat dotyczący kontroli i sprzedaży bioproduktów wystawiony przez:

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH

Bahnhofstrasse 9

76137 Karlsruhe

Niemcy

DE-ÖKO-007

Oficjalna platforma internetowa Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów (ODR) jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Niektórzy sprzedawcy są prawnie zobowiązani do rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, lecz zooplus nie jest zobligowany, jak również nie wyraża woli uczestnictwa w internetowym rozstrzyganiu sporów.