Regulamin sklepu

1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München (zwaną poniżej bitiba) i jej Klientami w sklepie internetowym www.bitiba.pl.

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

 

a. Przebieg procesu zamówienia

  • bitiba oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
  • Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
  • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "do zamówienia/kasy". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
  • Następnie, klikając na przycisk "Dalej", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
  • Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

b. Umowa kupna

  1. Produkty oferowane w sklepie są sprzedawane wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, tj. wyłącznie konsumentom zawierającym transakcję w celu, który nie może być przypisany ani do ich działalności gospodarczej, ani do ich niezależnej działalności zawodowej. Oferty pojawiające się na naszej stronie internetowej www.bitiba.pl nie są zatem skierowane do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy to osoby fizyczne, prawne lub spółki osobowe posiadające zdolność prawną, które zawierając transakcję, działają w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej.
  2. Przedstawienie asortymentu w sklepie bitiba służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z bitiba następuje w momencie, gdy bitiba przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

c. Zawarcie umowy kupna - przedpłata

Odmiennie do punktu 2.b., wybierając przedpłatę jako metodę płatności za zamówienie, umowa kupna zostaje zawarta już podczas przesłania przez bitiba klientowi informacji o wybranej metodzie płatności. Ta informacja zostanie przesłana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie stanowi informacji o wybranej metodzie płatności. Przy wyborze przedpłaty do zapłaty wymagana jest kwota podana w przesłanej przez bitiba informacji o wybranej metodzie płatności, którą należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu otrzymania niniejszej informacji na podany w punkcie 8.d. numer konta bankowego. Za zgodny z terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania płatności na naszym koncie. Jeśli płatność nie zostanie zaksięgowana w ciągu 7 dni na konto podane w punkcie 8.d., zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

d. Limity zamówienia i odsprzedaż handlowa

Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta bitiba kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych. Bitiba zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku oszustw klientów. Odsprzedaż handlowa towarów jest niedozwolona. Bitiba zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień, które wydają się być dokonywane w celu komercyjnej odsprzedaży towarów. Bitiba zastrzega sobie prawo do nieuznawania pieczątek za oferty umów, które zostały złożone w celu komercyjnej odsprzedaży towarów.

3. Ceny i koszty przesyłki

a. Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki. Dla Klientów z Szwajcarii wszystkie ceny są cenami netto, to znaczy nie zawierają ani niemieckiego, ani szwajcarskiego podatku VAT. Podatek VAT, który może mieć zastosowanie zgodnie ze szwajcarskim prawem w przypadku importu dóbr do Szwajcarii, powinien zostać zgłoszony do odpowiedniego organu podatkowego przez Klienta w momencie dostawy lub zwrotu.

b. Koszty przesyłki

Minimalna wartość zamówienia to 8 zł (bez kosztów przesyłki). Na terenie Polski koszty standardowej przesyłki są darmowe przy zamówieniach o wartości od 99 zł. Przy wartości zamówienia 8–78,99 zł koszty przesyłki wynoszą 15 zł (kurier DPD lub DHL) lub 12 zł (InPost Paczkomat®), przy wartości zamówienia 79–98,99 zł koszty przesyłki wynoszą 8 zł.

Maksymalna waga każdej paczki, jaką możemy wysłać, wynosi 31 kg. Zamówienia o wadze powyżej 31 kg będą wysyłane w 2 lub więcej paczkach (w zależności od wagi). W przypadku takich zamówień możliwe jest naliczenie opłaty manipulacyjnej na pokrycie dodatkowych kosztów w wysokości 12 zł za dodatkową paczkę. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.

4. Dostawa

bitiba dostarcza swoje towary tylko do konsumentów. Dotyczy to wszystkich krajów z wyjątkiem Niemiec.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Termin dostawy liczony jest od dnia następującego po dniu zawarcia przez Klienta umowy kupna-sprzedaży z bitiba (zgodnie z postanowieniami 4 Regulaminu sklepu), z wyjątkiem zakupu dokonywanego wraz z opcją płatności przelewem. W przypadku płatności przelewem za zakupiony towar, termin dostawy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym Klient dokonał polecenia przelewu środków na rzecz bitiba z tytułu zakupu.

Czas dostawy może różnić się w zależności od dnia tygodnia, w którym złożono zamówienie. Maksymalny czas dostawy wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony na kolejny dzień roboczy

Informacja o dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest tutaj.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, bitiba zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy bitiba nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, bitiba może wypowiedzieć umowę. Wówczas sklep bitiba powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, sklep bitiba zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności. Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta bitiba. bitiba ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, bitiba przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z bitiba. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością bitiba, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu bitiba.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Serwisem Klienta.


Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę bitiba telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München, Niemcy, telefon: +48 12 20 05 224, service@bitiba.pl). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie bitiba w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, bitiba zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez bitiba, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. bitiba zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

bitiba GmbH

c/o Dirks Consumer Logistics - Skalski-Logistic Park

Wojkowice, ul. Wrocławska 36

55-020 Żórawina

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

bitiba ponosi koszty zwrotu towaru.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

  • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
  • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
  • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i

odesłanie go na poniższy adres:

— bitiba GmbH, Kundenservice, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, Germany, service@bitiba.pl

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowysprzedaży następujących

towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)

— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

— Data

_______________

(*) Niepotrzebne skreślić

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep bitiba nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.

8. Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność przy odbiorze, karta kredytowa, PayPal lub przelew na polskie konto bankowe. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, sklep bitiba zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

Metody płatności:

a. Przelewy24

Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Możesz również skorzystać z płatności za pośrednictwem systemu BLIK. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę bitiba. 

b. Płatność kartą kredytową (Mastercard lub Visa)

Pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania towaru przez bitiba do Klienta.

c. Apple Pay

Apple Pay jest dostępne jako metoda płatności dla urządzeń z systemem iOS w naszej aplikacji i mobilnym sklepie internetowym. Możesz wybrać tę metodę płatności w polu realizacji transakcji. Jest ona dostępna przez Safari i umożliwia płatność przy użyciu połączonej karty płatniczej. Płatność odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem konta Apple. Po złożeniu zamówienia użytkownik zostaje przekierowany do firmy Apple w celu autoryzacji płatności określonej wartości zamówienia. Gdy tylko zostaniemy poinformowani o autoryzacji, zostanie rozpoczęty proces wysyłki - w zależności od czasu dostawy wskazanego wraz z towarem.

W zależności od metody płatności wybranej za pomocą Apple Pay, zostanie ona obciążona faktyczną kwotą faktury, pomniejszoną o wszelkie rabaty, kupony itp. natychmiast po realizacji wysyłki.

d. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy: Bank Pekao SA

Nr konta dla przelewów w PLN: 55 1240 6074 1111 0010 5681 1538

Odbiorca: bitiba GmbH

Adres odbiorcy: Herzog-Wilhelm-Str. 12, 80331 Monachium

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

Numer konta w systemie IBAN: PL55124060741111001056811538

Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

e. Płatność gotówką przy odbiorze

f. Płatność kartą przy odbiorze

g. Płatność BLIK przy odbiorze

h. PayPal

Faktury

Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej. Faktura elektroniczna wysyłana jest w formie pliku PDF na email kilenta.

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych Klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

10. Oferent sklepu

bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Str. 12 15

D-80331 München

Zarząd firmy:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Sąd w Monachium ("Amtsgericht"), HRB 177246

VAT ID: DE249236792 NIP PL5263099659

11. Karta Stałego Klienta

Podczas rejestracji na stronie i utworzenia konta klienta bitiba oraz przy składaniu pierwszego zamówienia klient automatycznie otrzymuje prawo do bezpłatnego uczestnictwa w programie Karta Stałego Klienta. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa można znaleźć tutaj.

Podany tutaj elektroniczny adres pocztowy (e-mail) bitiba wykorzystuje do informowania klienta o statusie jego Karty Stałego Klienta i powiązanych z nią kuponów. Klient ma prawo zrezygnować z wykorzystywania jego adresu e-mail w dowolnym momencie, bez ponoszenia żadnych kosztów, innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi.

12. Internetowe rozstrzyganie sporów

Oficjalna platforma internetowa Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów (ODR) jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Niektórzy sprzedawcy są prawnie zobowiązani do rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, lecz bitiba nie jest zobligowana, jak również nie wyraża woli uczestnictwa w internetowym rozstrzyganiu sporów.

13. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z niemieckim prawem, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

14. Drukowana wersja regulaminu sklepu

Aby pobrać wersję do wydruku, kliknij w ikonę drukarki w prawym górnym rogu. Możesz też zapisać regulamin na swoim urządzeniu, klikając w ikonę pdf.

Stan prawny regulaminu sklepu: 13.01.2020