Regulamin sklepu

  • 1. Zakres ważności regulaminu

    Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München (zwaną poniżej bitiba) i jej Klientami w sklepie internetowym www.bitiba.pl.