Polityka prywatności

Dziękujemy za okazane nam zaufanie! Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego poniżej przedstawiamy informacje na temat zakresu gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej lub odwiedzanego za jej pośrednictwem sklepu internetowego.

Informacje w skrócie

1. Kto jest administratorem danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem tej witryny internetowej jest spółka bitiba GmbH (zwana dalej: bitiba), z siedzibą w Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Monachium (Niemcy). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Z naszym inspektorem danych osobowych, Dr. Philippem Herrmannem można skontaktować się poprzez nasz portal prywatności:

- Mam konto bitiba

- Nie mam konta bitiba

2. Które dane są przetwarzane w chwili wywołania naszej witryny internetowej?

Po wywołaniu naszej witryny internetowej przeglądarka internetowa użytkownika przesyła na nasz serwer różne rejestry danych, które z przyczyn technicznych są niezbędne do wyświetlenia naszej witryny oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa. Rejestry są zapisywane w plikach protokołu (tzw. logfiles), zawierających m.in. adres IP.

3. Czy ta witryna internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka)?

Tak. W naszej witrynie internetowej używamy różnych plików cookie. Szczegółowe informacje o sposobie ich działania, możliwości ich usunięcia oraz zapobieganiu ich zapisywania w przeglądarce można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych oraz w Centrum preferencji.

4. Czy korzystamy z narzędzi analitycznych?

Tak. W celu optymalizacji naszej witryny internetowej i naszych ofert oraz jeszcze lepszego dopasowania do potrzeb użytkowników współpracujemy z różnymi dostawcami. Szczegółowe informacje na temat naszych dostawców, sposobie działania narzędzi analitycznych i możliwości ich wyłączenia można znaleźć również w informacjach dotyczących ochrony danych oraz w Centrum preferencji.

5. Czy używamy reklam spersonalizowanych?

Tak. Współpracujemy z dostawcami usług, którzy m.in. za pomocą plików cookie i identyfikatorów reklamowych mogą wyświetlać dla nas lub naszych partnerów reklamowych spersonalizowane reklamy. Szczegółowe informacje na temat tych dostawców, sposobie działania narzędzi reklamowych i możliwości ich wyłączenia można znaleźć również w informacjach dotyczących ochrony danych oraz w Centrum preferencji.

6. Czy przekazujemy dane osobom trzecim?

Nie. Nie przekazujemy danych użytkownika nieupoważnionym osobom trzecim. Ponadto zapewniamy, że zawarliśmy z zewnętrznymi dostawcami niezbędne umowy o przetwarzaniu danych w ramach realizacji zleceń. Niektórzy z tych usługodawców mają siedzibę w krajach trzecich (USA), ale posiadają certyfikację dla „Tarczy Prywatności UE-USA” i w ten sposób zapewniają zgodność z poziomem ochrony danych mającym zastosowanie w UE.

7. Do kogo można zwrócić się z pytaniem?

Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować na adres service@bitiba.pl lub do naszego inspektora ochrony danych. Czekamy również na Państwa pytania za pośrednictwem naszego portalu prywatności:

- Mam konto bitiba

- Nie mam konta bitiba

8. W jaki sposób mogę cofnąć wyrażoną zgodę?

W jaki sposób mogę cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wnieść sprzeciw zgodnie z art.6 ust.1 lit. f rozporządzenia RODO?

Poniżej opisano kilka możliwych rozwiązań. Więcej informacji można uzyskać poniżej w naszych

Informacjach o ochronie danych.

a) Pliki cookie oraz podobne technologie — znajdują się w Ustawieniach w naszej aplikacji lub witrynie internetowej. Nie możemy zarządzać ustawieniami klientów, ponieważ są to ustawienia specyficzne dla danego urządzenia.

b) Powiadomienia push (tylko aplikacja) — w zależności od urządzenia mobilnego można zmieniać ustawienia bezpośrednio w aplikacji lub w ustawieniach systemu. Nie możemy zarządzać ustawieniami klientów, ponieważ są to ustawienia specyficzne dla danego urządzenia.

c) E-mail — w dowolnym momencie można zrezygnować z subskrypcji, sprzeciwić się lub cofnąć zgodę, wybierając odpowiednią opcję w otrzymanej wiadomości e-mail. Osoby posiadające nasze konto, mogą również samodzielnie zmienić ustawienia newslettera na swoim koncie. Jeśli potrzebujesz tylko wiadomości e-mail dotyczących zamówień i konta bitiba, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem service@bitiba.pl

d) Poczta — w celu rezygnacji z otrzymywania reklam drogą pocztową należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem service@bitiba.pl

e) Niestandardowa grupa odbiorców - aby wycofać zgodę na korzystanie z niestandardowej grupy odbiorców, można w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem service@bitiba.pl lub odwiedzić nasz portal prywatności.

Pozostałe — w celu cofnięcia jakiekolwiek innej zgody lub wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, należy skontaktować się z nami pod adresem service@bitiba.pl lub odwiedzić nasz portal prywatności:

- Mam konto bitiba

- Nie mam konta bitiba

Informacje dotyczące ochrony danych

A. Ogólne informacje dotyczące ochrony danych w bitiba

1. Zakres obowiązywania i definicje

1.1 Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych zawiera informacje w rozumieniu art. 13 RODO o przetwarzaniu danych w ramach wywołania naszej witryny internetowej i korzystania z dostępnego za jej pośrednictwem sklepu internetowego.

1.2 Informacje na temat rodzaju i celu przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej aplikacji, funkcji w witrynie internetowej służących do nawiązania kontaktu (Serwis Obsługi Klienta) oraz naszej aktywności w mediach społecznościowych można znaleźć w bardziej przejrzystej postaci z uwagi na osobne wyszczególnienie bezpośrednio w danym portalu lub podczas korzystania z danej aplikacji.

1.3 Umieszczając odnośniki do stron osób trzecich, nie mamy wpływu ani kontroli nad treścią tych odnośników oraz zawartymi w nich postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zalecamy zapoznać się z informacjami o ochronie danych na stronach, do których prowadzą odnośniki, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane lub udostępniane osobom trzecim.

1.4 Pełny tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym definicje i wyjaśnienia, można znaleźć tutaj.

2. Miejsce przechowywania danych

2.1 Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy za pośrednictwem witryny internetowej i naszego sklepu internetowego, są przechowywane i zabezpieczone zarówno na lokalnych serwerach w Niemczech, jak i przez Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) – specjalistycznego dostawcę usług w chmurze. Dzięki zastosowanym środkom technicznym i organizacyjnym AWS gwarantuje najwyższą możliwą ochronę danych klientów i użytkowników przed utratą i nieuprawnionym dostępem.

2.2 Celem przetwarzania tych danych jest hosting naszych serwerów internetowych i baz danych oraz tworzenie ich kopii zapasowych (backup) na podstawie kompleksowej umowy o przetwarzaniu danych w ramach realizacji zleceń. 

3. Współodpowiedzialność za przetwarzanie danych

3.1 bitiba przetwarza dane w ramach tzw. współodpowiedzialności ze spółką zooplus SE. Podstawą jest kompleksowa umowa zgodna z art. 26 RODO, która reguluje zakres odpowiedzialności i kompetencji obu przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem service@bitiba.pl lub u naszego inspektora ochrony danych osobowych.

4. Ogólne usługi informatyczne

4.1 Współpracujemy z różnymi dostawcami usług IT, którzy utrzymują naszą infrastrukturę IT i stale opracowują technologię bezpieczeństwa. Jeżeli dostawcy mają dostęp do danych osobowych w trakcie tych działań, odbywa się on zawsze pod nadzorem bitiba i zapewnia się, że żadne dane osobowe nie są przechowywane poza serwisem zooplus.

Podstawa prawna: art. 6, ust. 1, lit. f) RODO

5. Przetwarzanie danych przy korzystaniu z praw osoby, której dane dotyczą

 W przypadku korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, przetwarzamy je oddzielnie od innych czynności przetwarzania w celu opracowania zapytania.

W celu weryfikacji tożsamości potrzebujemy w szczególności imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz danych dotyczących zamówienia osoby, której dane dotyczą.

W celu realizacji zapytania: aby przetworzyć zweryfikowane żądanie, musimy również przetworzyć dane osoby, której te dane dotyczą, zawarte w zapytaniu.

Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit.c) RODO

Powyższe dane przekazujemy naszemu dostawcy usług technologicznych Onetrust Technology Limited na podstawie odpowiedniej umowy o realizację zamówienia (art. 28 RODO). Jeżeli przekazanie danych poza UE/EOG będzie konieczne, nastąpi to wyłącznie na podstawie prawomocnej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub zawartych standardowych klauzul umownych.

Niezależnie od istniejących danych klienta lub zamówienia, dane dotyczące zapytania są przechowywane oddzielnie w celu realizacji praw klienta jako osoby, której dane dotyczą, oraz w celu zagwarantowania obowiązku dokumentacyjnego i dowodowego (art. 5 ust. 2 RODO). Okres przechowywania zależy od odpowiednich wymogów prawnych.

6. Przekazywanie danych organom ścigania

Jeżeli właściwe organy ścigania zażądają od nas przekazania danych osobowych, nastąpi to tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub bezpośrednio upoważnieni lub możemy wykazać uzasadniony interes, który jest nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takim przypadku nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W żadnym wypadku nie przekazujemy danych organom ścigania bezpośrednio poza terytorium Niemiec. 

Podstawa prawna:

Art. 6 ust.1 lit.c) RODO

Art. 6 ust.1 lit.f) RODO

W celu przetworzenia tych zapytań przekazujemy dane do wyżej wymienionego dostawcy usług technologicznych Onetrust Technology Limited. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 5 powyżej.

B. Przetwarzanie danych podczas wywołania naszej witryny internetowej

1. Pliki protokołu (tzw. logfiles)

Ze względów technicznych w chwili wywołania strony internetowej bitiba gromadzi tzw. dane dostępowe i zapisuje je w pliku protokołu (tzw. logfile). Oprócz adresu IP plik protokołu zawiera nazwę wywołanej strony internetowej, wywołany plik, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i komunikat o udanym wywołaniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, tzw. adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona) oraz wysyłającego żądanie dostawcy usług internetowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim. Pliki protokołu są automatycznie usuwane dwa (2) miesiące po ich zgromadzeniu. Wcześniej jednak adres IP zostaje zanonimizowany i jest przechowywany wyłącznie w celach administracyjnych (technicznych) i bezpieczeństwa. Gromadzenie danych jest niezbędne tylko do technicznego funkcjonowania naszej witryny internetowej.

2. Pliki cookie i piksele

Oprócz plików protokołu podczas odwiedzania naszej witryny internetowej i korzystania z usług, które mogą być wywoływane za jej pośrednictwem, stosowane są tzw. pliki cookie i inne podobne technologie (np. piksele). Szczegółowe informacje na temat plików cookie i technologii stosowanych podczas korzystania z naszej witryny internetowej, okresu ich przechowywania oraz sposobie usuwania zgromadzone w ten sposób danych można znaleźć w Centrum Preferencji. Należy pamiętać, że całkowita dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu naszej witryny internetowej.

Rozróżniamy następujące rodzaje plików cookie:

2.1 Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie gwarantują działanie funkcji, bez których korzystanie z naszych stron internetowych zgodnie z przeznaczeniem jest niemożliwe. Te pliki cookie są niezbędne z przyczyn technicznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum preferencji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2 Wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam śledzić ruch użytkowników naszego sklepu internetowego w celu pomiaru i poprawy wydajności naszej strony internetowej. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane i anonimowe. Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Preferencji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.3 Funkcjonalne pliki cookie

Dzięki tym plikom cookie jesteśmy w stanie zapewnić zaawansowane funkcje i możliwości personalizacji. Mogą one być ustalane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi wykorzystujemy na naszych stronach. Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Preferencji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.4 Marketing targetowany

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do profilowania Twoich zainteresowań i wyświetlania trafnych reklam na innych stronach internetowych. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale są oparte na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Preferencji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Wtyczki

Na naszych stronach internetowych są używane wtyczki, które zwykle służą do interakcji z innymi usługami lub witrynami internetowymi (dostawcy wtyczek). Stosujemy przy tym tzw. rozwiązanie „Shariff” (Shariff Wrapper), za pomocą którego można samodzielnie ustalić, czy i kiedy dane są przesyłane do operatorów poszczególnych sieci. Tylko w przypadku aktywnego kliknięcia (wyrażenia zgody) w odpowiedni przycisk przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami danej sieci.

Należy pamiętać, że bitiba odpowiada tylko za pozyskanie adresu IP poprzez użycie wtyczki. Zgodnie z prawem o ochronie danych za dalsze przetwarzanie danych przez dostawców usług, w tym za czas przechowywania danych, są odpowiedzialni sami dostawcy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Oprócz pozyskanego przez nas adresu IP dostawca wtyczki może wykorzystać własne dane osobowe użytkownika (dostępne u dostawcy) do celów reklamowych (również dla osób trzecich), badań rynku i/lub aranżacji własnej witryny internetowej pod kątem dopasowania do potrzeb użytkownika oraz do informowania innych użytkowników danej sieci o aktywności użytkownika w naszej witrynie internetowej. Dostawca działa również jako administrator w rozumieniu ochrony danych, ponieważ od momentu kliknięcia przez użytkownika w dany przycisk nie wiemy, w jakim zakresie dostawca wykorzystuje uzyskane w ten sposób dane. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania danych przez dostawców wtyczek oraz informacje na temat korzystania z przysługujących użytkownikowi praw (np. prawo dostępu i prawo wniesienia sprzeciwu) można znaleźć w następujących połączonych linkami informacjach o ochronie danych osobowych.

Szczegóły dotyczące wtyczek oraz informacje na temat ochrony danych można znaleźć u następujących dostawców:

 1. Facebook
 2.   Instagram
 3.   Pinterest
 4.   Twitter
 5.   Youtube

C. Przetwarzanie danych podczas korzystania ze sklepu internetowego

1. Rejestracja i korzystanie z konta „Moja bitiba“

Jeżeli przy pierwszym zamówieniu użytkownik otwiera konto klienta, gromadzimy następujące dane:

 • Dane rejestracyjne (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail); Dane logowania (adres e-mail, hasło; Dane klienta (adres rozliczeniowy, adres dostawy); Dane połączenia (adres IP).

Dane te przetwarzamy, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do jego konta klienta („Moja bitiba”). Dane logowania służą do weryfikacji konta klienta. Poprzez konto „Moja bitiba“ użytkownik może sprawdzać swoje zamówienia oraz zarządzać swoimi danymi i ustawieniami. Zalicza się do tego np. możliwość ustawienia preferencji dotyczących dostaw, płatności i newslettera oraz możliwość przeglądania historii zamówień.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane użytkownika przechowujemy przez okres istnienia konta klienta („Moja bitiba”), chyba że użytkownik wcześniej zażąda od nas ich usunięcia i nie istnieją żadne inne prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych. Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych jest przewidziane w umowie, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z konta klienta i zarządzanie kontem nie byłyby możliwe.

2. Proces składania zamówienia i dostawa

W związku z zamówieniem, realizacją transakcji płatniczej i dostawą przetwarzamy następujące dane:

 • Dane klienta (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu, identyfikator klienta), Dane połączenia (adres IP); Dane dotyczące płatności (np. informacji o płatności).

Dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz wysyłki zamówionych towarów do użytkownika, tworzenia podpowiedzi zgodnych z Twoimi preferencjami i formułowania odpowiednich rekomendacji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane dotyczące adresu dostawy przekazujemy firmom logistycznym i firmom kurierskim (patrz „Logistyka i spedycja”). Zgromadzone w celu realizacji umowy dane przechowujemy przez okres trwania stosunku umownego, chyba że użytkownik zażąda od nas ich wcześniejszego usunięcia, jednak nie krócej niż do momentu wygaśnięcia ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi. Po upływie tych terminów przechowujemy wymagane w prawie handlowym i podatkowym informacje dotyczące stosunku umownego przez okres wymagany ustawowo.

2.1 Logistyka i spedycja

Aby móc na bieżąco informować użytkownika o statusie jego przesyłki, bitiba przekazuje firmie kurierskiej adres e-mail i – o ile został podany – numer telefonu użytkownika (tylko w przypadku przesyłek spedycyjnych). bitiba przestrzega przy tym zasady wyważenia interesów klientów i interesów bitiba, tym bardziej, że firmy kurierskie zobowiązały się do ochrony danych osobowych w najwyższym stopniu i wykorzystują te dane wyłącznie w celu przesyłania informacji. Szczegóły dotyczące firm logistycznych i firm kurierskich, z których usług korzystamy, można znaleźć tutaj.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.2 Transakcje płatnicze

W zależności od wybranej metody płatności, informacje o płatności zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. W przypadku płatności kartą kredytową pozyskujemy certyfikowanego i wyspecjalizowanego dostawcę usług PCI-DSS, z którym zawarliśmy umowę na realizację zamówienia.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Możesz skontaktować się w dowolnym momencie z service@zooplus.pl, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostawców, z którymi współpracujemy i którzy działają jako tzw. podmioty przetwarzające, a także częściowo jako firmy odpowiedzialne za ochronę danych lub naszego inspektora ochrony danych.

Dane użytkownika przechowujemy przez okres istnienia konta klienta („Moja bitiba”), chyba że użytkownik wcześniej zażąda od nas ich usunięcia i nie istnieją żadne inne prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych. Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych jest przewidziane w umowie, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z konta klienta i zarządzanie kontem nie byłyby możliwe. W sprawie czasu przechowywania danych należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą.

2.3 Badanie wiarygodności kredytowej

bitiba umożliwia klientom zakup towarów na rachunek. W przypadku tej metody płatności bitiba zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zbadania wiarygodności kredytowej klienta. W ramach badania wiarygodności kredytowej przetwarzamy następujące dane:

 • Dane klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres do faktury, adres dostawy, numer klienta)

– o ile bitiba jest uprawniona do wykorzystania informacji podanych w ramach zamówienia w celu oceny prawdopodobieństwa nieściągalności wierzytelności (tzw. scoring wewnętrzny). Dane wykorzystywane w ramach wewnętrznego scoringu wynikają w szczególności z połączenia następujących kategorii danych:

 • Dane adresowe (adres do faktury, adres dostawy), wiek, wybrane warunki płatności, sposób składania zamówienia i grupy asortymentowe.

Ponadto w przypadku tej metody płatności (zakup na rachunek) bitiba ma prawo do uzyskania od zewnętrznego biura informacji kredytowej informacji na temat wiarygodności kredytowej klienta. Szczegółowe informacje o dostawcach można uzyskać za pośrednictwem service@bitiba.pl lub za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.4 Zapobieganie nadużyciom finansowym

bitiba wykorzystuje informacje o podejrzanym przebiegu procesu składania zamówienia (np. jednoczesne zamawianie dużej ilości towaru na ten sam adres przy użyciu różnych kont klientów) w celu uniknięcia niewywiązania się z płatności oraz w celu ochrony naszych klientów przed nadużyciem ich kont lub tożsamości. Ocena ryzyka dotycząca prawdopodobieństwa próby nadużycia finansowego uwzględnia m.in. to, czy urządzenie końcowe zostało wybrane za pośrednictwem różnych dostawców usług internetowych, czy urządzenie końcowe ma często zmieniającą się georeferencję, ile transakcji zostało dokonanych za pośrednictwem urządzenia końcowego i czy wykorzystywane jest połączenie przez serwer proxy.

W ramach zapobiegania nadużyciom finansowym przetwarzamy następujące dane:

 • Dane klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), Dane rozliczeniowe (adres rozliczeniowy, adres dostawy, informacje o płatności, identyfikator klienta, Dane połączenia (adres IP, informacje o przeglądarce)

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

bitiba jest prawnie zobowiązana do zapewnienia specjalnego zabezpieczenia w zakresie uwierzytelniania klientów (3DS2) w ramach realizacji transakcji płatniczych, w tym do przesyłania zaszyfrowanych informacji o płatnościach do odpowiednich banków.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W ramach zapobiegania oszustwom współpracujemy z różnymi dostawcami usług. Szczegółowe informacje o podmiotach odpowiedzialnych za zakres i czas przechowywania danych w tym miejscu można uzyskać pod adresem service@bitiba.pl lub od naszego inspektora ochrony danych.

2.5 Kontrola listy sankcji

Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej bitiba jest zobowiązana do zapobiegania dostawie towarów osobom na tak zwanych listach sankcji(grupom terrorystycznym, organizacjom i osobom). W tym celu nazwy i adresy faktur są porównywane z listami sankcji. Przetwarzanie danych poza kwerendą nie ma miejsca.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Program dla Stałych Klientów

Program dla Stałych Klientów to program lojalnościowy, który umożliwia zarejestrowanym klientom zdobywanie pieczątek za dokonane zakupy. Program dla Stałych Klientów jest integralną częścią stosunku umownego pomiędzy klientem a bitiba. W związku z powyższym przetwarzamy wyłącznie następujące dane:

 • Dane klienta (adres e-mail, numer klienta, historia zamówień)

Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do Programu dla Stałych Klientów. Dane nie są łączone z żadnymi innymi danymi ani dodawane do osobnego profilu. Po rejestracji klient otrzymuje informacje o Programie dla Stałych Klientów, a następnie jest regularnie informowany przez e-mail o statusie i wygaśnięciu swoich Kart Stałego Klienta.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane użytkownika przechowujemy przez okres istnienia konta klienta („Moja bitiba”). Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o statusie Karty Stałego Klienta, wystarczy wysłać e-mail, korzystając z podanych możliwości kontaktu.

4. Preferencje dotyczące produktów

W związku z korzystaniem przez użytkownika z konta „Moja bitiba” i złożonymi przez niego zamówieniami przechowujemy informacje, dzięki którym możemy wyciągnąć wnioski na temat preferencji użytkownika dotyczących produktów, a przez to sprawić, aby zakupy stały się dla użytkownika jeszcze przyjemniejsze i wygodniejsze. Związane z tym przetwarzanie danych i ustawienia można dopasować samodzielnie bezpośrednio na koncie „Moja bitiba”. W związku z preferencjami dotyczącymi produktów przetwarzamy wyłącznie następujące dane:

 • numer klienta, historia zamówień, preferowana firma kurierska, preferowana metoda płatności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane użytkownika przechowujemy przez okres istnienia konta klienta („Moja bitiba”), chyba że użytkownik wcześniej zażąda od nas ich usunięcia. Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest przewidziane ani w umowie ani w przepisach obowiązującego prawa.

5. Zachowania zakupowe i profilowanie

Pragniemy zaoferować Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z zakupami w naszym sklepie internetowym oraz na podstawie ich zakupów i wyszukiwanych przez nich produktów móc informować ich o spersonalizowanych ofertach i promocjach. W tym celu analizujemy zachowania zakupowe oraz zachowania użytkowników w naszym sklepie internetowym, przetwarzając wewnętrznie numer klienta, wyszukiwane lub zamówione artykuły, zawartość danego koszyka i historię zamówień. Wyniki tych analiz nie powodują żadnych konsekwencji prawnych i nie mają dla klientów żadnych negatywnych skutków. Powyższe nie narusza prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Polecane produkty bitiba

Polecane produkty bitiba

W oparciu o dane na koncie użytkownika „Moja bitiba” oraz dokonane zakupy możemy dostosować ofertę produktów do preferencji użytkownika. Również w tym zakresie przestrzegamy zasady wyważenia w kwestii dążenia do optymalnego przygotowania informacji i nieustannego udoskonalania naszej oferty.

7. Badania opinii klientów

W celu uzyskania oceny klientów i wewnętrznego zarządzania jakością na naszych stronach internetowych korzystamy z programu Opinie konsumenckie Google. W ten sposób pragniemy umożliwić naszym klientom ocenę dokonanych zakupów. Google nie otrzymuje żadnych danych klientów z naszej bazy danych. Przekazujemy wyłącznie numer zlecenia, numer zamówienia i numer klienta oraz adres e-mail.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

8. Lista życzeń

Masz możliwość stworzenia listy życzeń z wybranymi produktami. Zapisujemy te dane i produkty na Twoim koncie klienta, gdy jesteś zalogowany. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do stworzenia Twojej li-sty życzeń.

Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit.b) RODO.

D. Przetwarzanie danych w komunikacji z klientami

1. Newsletter

W przypadku subskrypcji naszego newslettera przetwarzamy tylko adres e-mail użytkownika. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania informacji o produktach i promocjach bitiba w regularnych odstępach czasu, w zależności od wybranego obszaru zainteresowań użytkownika.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W chwili otrzymania newslettera przez użytkownika stosujemy tzw. obrazy web beacon lub piksele śledzące, za pomocą których możemy ustalić, czy użytkownik otrzymał lub otworzył newsletter, lub kliknął w zawarte w newsletterze linki. Uzyskane w ten sposób dane wykorzystujemy do stworzenia profilu użytkownika, aby dostosować newsletter do jego indywidualnych zainteresowań. Za pomocą funkcji śledzenia możemy połączyć te dane z działaniami podejmowanymi przez użytkownika w naszej witrynie internetowej.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Nie przekazujemy udostępnionych nam podczas subskrypcji newslettera danych osobowych użytkownika nieupoważnionym osobom trzecim. Narzędzie do wysyłania newslettera jest dostarczane przez zewnętrznego dostawcę, dlatego zawarliśmy z nim umowę o przetwarzaniu danych w ramach realizacji zleceń.

Szczegółowe informacje o dostawcach można uzyskać od service@bitiba.pl lub za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych,lub może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec otrzymywania newsletterów, a tym samym – wobec przetwarzania wyżej wymienionych danych. Powyższe nie narusza zgodności przetwarzania danych z prawem za zgodą użytkownika do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeśli użytkownik nie życzy sobie automatycznej oceny i analizy swoich zachowań użytkownika w związku z newsletterem, niestety musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Do tego czasu dane będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik pozostanie subskrybentem newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji dane są przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i anonimowo. Udostępnianie danych osobowych nie jest przewidziane ani w umowie, ani w przepisach obowiązującego prawa. Wysyłanie lub otrzymywanie newslettera bez podania adresu e-mail jest niemożliwe.

2. Dostępność produktów – przypomnienie

Użytkownik ma możliwość otrzymywania informacji o dostępności niektórych produktów drogą e-mailową. W tym celu, na życzenie użytkownika wysyłamy jednorazową wiadomość informującą, czy produkt powrócił do naszego asortymentu. Jeśli pożądany produkt nie będzie dostępny po kilku tygodniach, poinformujemy o tym użytkownika i w razie potrzeby zaproponujemy dalsze odpowiednie rekomendacje produktów lub kupony.

Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit.a) RODO.

Nie przekazujemy danych osobom trzecim. Po 95 dniach automatycznie usuniemy adres e-mail użytkownika z odpowiedniej listy dostępności produktów.

3. Marketing (e-mail)

W zakresie dozwolonym przez prawo i pod warunkiem zawarcia umowy z bitiba i podania adresu poczty elektronicznej e-mail, bitiba ma prawo do wykorzystania adresu e-mail do bezpośredniej reklamy własnych podobnych towarów lub usług. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wykorzystaniu adresu e-mail bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami. W każdej chwili możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, aby zrezygnować z subskrypcji.

4. Marketing (poczta)

O ile jest to dozwolone przez prawo, a odbiorca nie wniósł sprzeciwu wobec otrzymywania reklam drogą pocztową, bitiba może wysyłać do Państwa reklamy pocztą tradycyjną. W celu wydrukowania i wysłania materiałów reklamowych współpracujemy z usługodawcami będącymi podmiotami przetwarzającymi dane. Powyższe nie narusza Państwa prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania adresu do celów reklamowych.

5. Facebook i Google, niestandardowi odbiorcy

Na niektórych stronach internetowych oraz w ramach zapisywania się do naszego newslettera użytkownik ma możliwość uczestniczenia w programie marketingowym Custom Audience lub Audience Match. Umożliwia to nam nawiązywanie kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych, lepsze zrozumienie preferencji użytkownika dotyczących produktów oraz wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, gdy jest to właściwe. Wymaga to jednak osobnej zgody i nie odbywa się automatycznie podczas rejestracji w celu otrzymywania naszego biuletynu. Adres e-mail użytkownika zebrany w tym procesie jest uprzednio "hashowany" i przekazywany kolejnym odbiorcom jako niezależnym podmiotom odpowiedzialnym. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał konta użytkownika u tych dostawców, jego adres e-mail zostanie automatycznie usunięty.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć u następujących dostawców:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

https://www.facebook.com/about/privacy

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych, wysyłając wiadomość e-mail do naszego działu obsługi klienta lub za pośrednictwem Portalu Prywatności. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia. 

E. Prawa użytkownika

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od bitiba w dowolnym momencie potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe i do uzyskania dostępu do tych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych albo do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, cofnięcia zgody lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres service@bitiba.pl lub do naszego inspektora ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. W każdym momencie można odwiedzić nasz portal prywatności, aby skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą:

- Mam konto bitiba

- Nie mam konta bitiba

F. Pouczenie dotyczące szczególnego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego m.in. na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jego interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres service@bitiba.pl lub odwiedzić nasz portal prywatności.