Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę bitiba telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München, Niemcy, telefon: +48 12 20 05 224, service@bitiba.pl). W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie bitiba w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, bitiba zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez bitiba, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. bitiba zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

bitiba GmbH
c/o Dirks Consumer Logistics - Skalski-Logistic Park
Wojkowice, ul. Wrocławska 36
55-020 Żórawina

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

bitiba ponosi koszty zwrotu towaru.

Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy


Oferent:

Zooplus SE
Sonnenstr. 15
D-80331 Monachium

reprezentowany przez:

Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller

Siedziba firmy: Monachium
Sąd w Monachium, HRB 273759
USt-IdNr. DE 200 164 421

Obsługa klienta

Kontakt telefoniczny: 0048 12 20 05 224 

Serwis Obsługi Klienta jest dostępny:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
W soboty od 9:00-16:00