Warunki uczestnictwa w Programie dla Stałych Klientów bitiba

Karta Stałego Klienta nagradza lojalność klientów bitiba. Poniższe warunki dotyczą zbierania pieczątek, realizacji kuponów oraz ogólnych zasad działania Karty Stałego Klienta bitiba.

1. Udział w Programie dla Stałych Klientów

Do wzięcia udziału w Programie dla Stałych Klientów uprawnieni są wszyscy zarejestrowani klienci bitiba, posiadający konto klienta. Udział jest bezpłatny i stanowi część konta klienta.

2. Pieczątki bitiba

2.1 Postanowienia ogólne

Podstawą działania Karty Stałego Klienta są wirtualne pieczątki dopisywane do Karty Stałego Klienta na określonym koncie klienta. Pieczątki lub punkty lojalnościowe z innych programów nie podlegają wymianie na pieczątki. Karta Stałego Klienta i pieczątki nie są zbywalne i nie mogą zostać przeliczone na gotówkę i wypłacone. Aktualny stan Karty Stałego Klienta klient może w dowolnym momencie sprawdzić po zalogowaniu się do swojego konta „Moja bitiba”.

2.2 Zdobywanie pieczątek

Pieczątki są przyznawane automatycznie za każde zamówienie złożone od 25.06.2020 po zaksięgowaniu przez nas opłaty i po nadaniu przesyłki. Za każde opłacone i wysłane zamówienie o końcowej kwocie wynoszącej co najmniej 100 zł Karta Stałego Klienta zostanie zasilona 1 wirtualną pieczątką. Za każde wydane pełne 100 zł otrzymasz 1 pieczątkę. W ramach niektórych akcji promocyjnych pieczątki mogą być przyznawane w oddzielnie ogłoszonym zakresie.

2.3 Wyłączenie możliwości przyznawania pieczątek

W ciągu roku kalendarzowego można otrzymać maksymalnie 15 Kart Stałego Klienta. Po przekroczeniu tej ilości, do końca roku nie będą przyznawane kolejne pieczątki. Bitiba zastrzega sobie prawo do nieuznania pieczątek w przypadku zakupów dokonywanych w celu komercyjnej odsprzedaży towarów. Produkty, których cena wynosi 0 zł (np. próbki, specjalne podarunki, premie), zrealizowane kupony i inne zniżki oraz wartość produktów wysyłanych ponownie, koszty wysyłki i inne opłaty za usługi nie są uwzględniane przy obliczaniu wartości zamówienia. Przyznawanie pieczątek za inne usługi wymienione przez sklep jest wykluczone.

2.4 Proces przyznawania pieczątek

Pieczątki są zapisywane na Karcie Stałego Klienta automatycznie po zaksięgowaniu przez nas opłaty za zamówienie i nadaniu przesyłki. Przyznanie pieczątek odbywa się w ramach tego samego numeru konta klienta, który został użyty podczas składania zamówienia. Jeżeli klient składa zamówienia, używając kilku kont klienta, wówczas pieczątki są dopisywane do odpowiednich kont. 

2.5 Utrata ważności pieczątek

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania ostatniej pieczątki klient nie wyda w bitiba co najmniej 100 zł (za które ponownie otrzyma pieczątkę), Karta Stałego Klienta wygaśnie w całości. Data ważności jest podana osobno na koncie „Moja bitiba“. Karta Stałego Klienta wygasa także w przypadku zablokowania konta klienta z uzasadnionych powodów.

3. Zamiana pełnej Karty Stałego Klienta na kupon

3.1 Postanowienia ogólne

Po zebraniu 16 pieczątek, po opłaceniu ostatniego zamówienia i po nadaniu przesyłki klient automatycznie otrzyma kupon o wartości 60 zł. Aby zrealizować kupon, należy kliknąć przycisk udostępniony na koncie „Moja bitiba”.

3.2 Warunki realizacji kuponu

Kupon jest ważny przez 1 rok od daty wystawienia i można go użyć przy każdym standardowym zamówieniu o minimalnej wartości wynoszącej 120 zł.

4. Pozostałe postanowienia

4.1 Zakończenie Programu dla Stałych Klientów

bitiba zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu dla Stałych Klientów w dowolnym momencie lub zastąpienia go innym programem.

4.2 Zmiany i uzupełnienia

bitiba zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian lub uzupełnień warunków uczestnictwa, kuponu lub innych opisanych w warunkach uczestnictwa procedur związanych z Kartą Stałego Klienta. Roszczenia o odszkodowanie uczestników Programu przeciwko bitiba z tytułu obowiązujących w danym kraju zmian ustawowych są wykluczone. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków uczestnictwa zostaną ogłoszone w witrynie internetowej bitiba.

Ponadto ogólne warunki handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich zamówień i dostaw towarów pomiędzy bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 Monachium, a jej klientami za pośrednictwem sklepu internetowego www.bitiba.pl. Szczegóły ogólnych warunków można znaleźć tutaj.

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Politykę prywatności bitiba można znaleźć tutaj.

Stan: 29.05.2024 r.